Moda her zaman hayatımızda oldu hayatımızın tam merkezinde oldu. Bundan sonra da olacak. Hayatımızı bir yerlerde bir şekilde etkileyecek. Alışverişi ve trendleri etkileyecek. Düşünme tarzlarımızı, yaşam biçimlerimizi, kendimizi ifade ediş tarzımızı  satın alma kararlarımızı etkileyecek. Zevk ve beğenilerimizi etkileyecek. Popüler kültürü ve bu kültürden türev tüm gündemi etkileyecek.

Modadan kaçış yok!

Moda kelime anlamı itibarıyla İtalyanca’ da “geçici yenilik” anlamına gelir. Yenilik bir ihtiyaçtır. Hem de en temel insan ihtiyaçlarından biridir. Yenilenme arzusu, yeni olma, zaman hızla aktıkça hep “yeni kalma”, zamanla birlikte yenilenme İşte birey üzerinde modanın icra ettiği fonksiyon bu! Yenilenmişlik hissiyle kendini gerçekleştirme gereksiniminin karşılanması ve stresten “geçici de olsa boşanış ve rahatsızlık veren düşüncelerden arınma”… Moda hep en değerli ve karşılanması zaruri insan ihtiyacı olarak zirvedeki yerini koruyacaktır. Neden? Çünkü insanın zamanın yaşlandırma etkisine karşı “yenilenerek” cevap verme arzu ve arayışı hiç bitmeyecektir de ondan.

Moda, kelime anlamıyla da çok değişken ve çok yönlü bir kavramdır. Belirli bir zaman diliminde toplumun önemli bir bölümü üzerinde genel-geçer bir etki düzlemi oluşturan, takipçilerini etkileyen,  tüketim trendlerini belirleyen, viral yayılan ve hızlı kabul gören bir tüketim anlayışı olarak da tanımlanmaktadır.

  • Modanın öncüleri / Trendsetter’lar
  • Modayı ilk ve etkin takip edenler / Effective prosecuting
  • Kendi modasını kendisi oluşturanlar / Self fashionist
  • Modayı takip etmeyenler /Anti-fashion block

Gücü daha çok insan davranışları üzerinde görülen ve insanı ruhuyla beraber ele geçirebilecek kadar çok güçlü bir akım.

Moda, zaman değiştikçe değişiyor. Gücünü bu hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan “değişimin ruhundan” alıyor. Hayat içindeki her türlü değişime bizzat “öncülük” ediyor  ve hayatımızda değişim liderliğinin “sahipliğini” yapıyor.

 

Moda, herkesin peşinden koştuğu bir “dalga”. Onu önce sizin yakalamanız bir anda sizi “trendy” yapıyor.

ts1 2050